Ravintolisien valmistus
aloitettiin vuonna 2017

Laatu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tarkastanut Petosen apteekin lääkevalmistustilat ja toiminnot ja todennut, että ne täyttävät lääkkeiden sopimusvalmistukseen vaadittavan GMP-tason (Good Manufacturing Practice). Nyt jatkamme ravintolisien valmistusta näissä samoissa tiloissa ja samoilla periaatteilla KauPharma -nimen alla. Toimitilat on hyväksytty myös Ruokaviraston toimesta elintarvikelainsäädännön alaisten ravintolisien valmistukseen.